Διατροφή στην Εγκυμοσύνη και Θηλασμό

Σχεδιασμός εξειδικευμένου προγράμματος διατροφής για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών της γυναίκας που διαφέρουν στα στάδια πριν και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης καθώς και κατά τη διάρκεια του θηλασμού.